Buttermilk Lodge Breakfasts

(Please note from 2024 onwards we will offer self-catering accommodation only, breakfasts will not be served)
 
Breakfast is served from 8 to 10am in our bright and airy breakfast room. Each breakfast is freshly cooked to order using local ingredients, and as you can see from the breakfast menu below, your choices are extensive.
We’re more than happy to serve early breakfasts, if arranged the evening before—and we can also offer a Light Option delivered to your room.
Vegan, Vegetarian, Gluten Free and Dairy Free Diets are all catered for, just notify us on booking or at check in please.


Our Breakfast Menu

Buffet Items
Orange, Cranberry & Apple Juice, Buttermilk, Fresh Milk, Water
Selection of Cereals, Seeds & Nuts
Natural Yoghurt
Irish Cheese Selection
Grapefruit Segments & Prunes
Selection of Freshly Baked Pastries
Homemade Breads & Preserves
Fresh Fruit Bowl
We will take your order for the following:
Hot Beverages
Tea or Coffee, Decaffeinated Tea or Coffee, Hot Chocolate.
Herbal Teas: Camomile, Peppermint, Rosehip, Mixed Fruit, Fennel, Lemon,
Green, Darjeeling, Rooibas and Earl Grey
*****
Served with White and /or Wholemeal Toast
*****
FRESHLY-COOKED BREAKFAST OPTIONS
Porridge
(Oatmeal) Milky Porridge served with Cream & Honey
Irish Breakfast
Egg (Fried, Scrambled or Poached)
Bacon, Moran's Sausage, Tomato, Mushrooms, Moran's Black & White Pudding.
Connemara Oak Smoked Salmon
Served with
Fresh Lemon & Capers or Scrambled Eggs
Homemade Pancakes
Served with Maple Syrup and
Fresh Fruit or Bacon or Vanilla Ice-cream
Boiled Eggs
Cooked as you like served with toast dippers.
Baked Beans
Served on Toast
Today’s Special
(see the special board for details)

Liên Hệ

Địa chỉ

Westport Road,
Clifden,
Connemara,
Galway
H71 VF25

Điện Thoại

095 21951

Email

info@buttermilklodge.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

095 21951

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách